İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan UZAN başkanlığında 10.04.2020 tarihinde yapılan toplantıda aşağıda belirlenen kararlar alındı.

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan UZAN başkanlığında 10.04.2020 tarihinde yapılan toplantıda aşağıda belirlenen kararlar alındı.

GÜNDEM:
1-) Halk Sağlığı kapsamında COVİD-19 salgınının ülkemizde etkisi bitene kadar İlçemizde alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi,
2-) Kurul üyelerinin istek ve önerileri.
KARAR:
1. 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşabileceğinden,
a) Bu kapsamda olduğu değerlendirilen; Otizm, Ağır Mental Retardasyon, Down Sendromugibi tanısı konulmuş Özel Gereksinimi olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmamaları, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesine,
2. 06.04.2020 Ezine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 4/F-3 maddeli kararının düzenlenerek; İlçemiz sınırlarındaki tüm büyük ölçekli süpermarketlerde (BİM, ŞOK, A101, Uysal gibi zincir marketler dahil olmak üzere) girişte maskesi olmayan kişilere market yönetimi tarafından ücretsiz maske verilmesine,
3. COVİD-19 sebebiyle vefat etmiş kişilerin cenazelerinin yıkanması esnasında, diğer enfeksiyon hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmiş kişilerin cenazelerinde olduğu gibi gassalların kişisel koruyucu ekipman kullanmaları, kullanılan kişisel korunma malzemelerinin tıbbi atık kutusuna atılması ve yıkanma sonrasında ortamın temizliği/dezenfeksiyonu gerekmektedir. Yıkanma sonrasında cenazelerin normal bir şekilde kefenlenebileceği, cenaze torbasına konulmasına gerek olmadığı, defin yerine standart bir tabutla taşınabileceği ve kefeni ile özel bir mezarlığa gerek duyulmadan, defin yerine kireç serpilmesi gibi bir tedbire gerek olmadan normal mezarlık alanına defnedilebileceğine,
4. 06.04.2020 Ezine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 4/F-2 maddeli kararının düzenlenerek; Covid-19 salgınının etkisi bitene kadar; Ezine genelinde kuyumcu işyerlerinin Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri saat 12.00-17.00 saatleri arasında açık kalmasına ve diğer günler kapalı kalmasının sağlanmasına,
5. İlçemizdeki faaliyet gösteren çay ocağı ünvanlı işletmelerin 10.04.2020 tarihi saat 24:00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmasına,

6. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2020 tarih ve E6360 sayılı yazısı gereği; uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş/çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verilebilmesine,
A. TÜRKİYE’DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER
1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.
2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde ayrılmaları sağlanacaktır. (Bu süreler; yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saate kadar uzatılabilecektir).
5. Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Kaymakamlığımızca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
6. Türkiye içine transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi onaylanmayacaktır.
B. TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER
1. Koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilememesine,
2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulabilmesine,
3. Şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilecek, ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince şoförlere tebliğ edilebilmesine,
a) Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağlık Bakanlığı birimlerince muayene edildikten ve ikametgâhında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirten taahhütnameyi imzaladıktan sonra ülkemize giriş yapmalarına izin verilecek, ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilmesine,
b) Şoförlerin Yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alanda şoför değişimi ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılması, mümkün olmaması halinde ise 14 günlük karantina süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin verilmesine,
c) Gümrük idarelerince; ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçecekleri güzergâhlar ve azami süreler, yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar da göz önünde bulundurularak belirlenecek ve araçların mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan yabancı şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilmesine,
d) Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan yabancı araçların/şoförlerin girişlerine şoför değişimi veya dorse/yük değişimi, yapılması mümkün değilse gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyucu tedbirleri almak şartı ile 14 günlük karantina süresi beklenmeden izin verilebilmesine,
e) Bulgaristan, Azerbaycan, Bahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler, belirlenecek izole alanlarda 14 günlük karantina süresini beklemeksizin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan ve araçları dezenfekte edildikten sonra ülkemize girebilecektir. Bu madde kapsamında Ülkemizde yük bırakacak şoförlere, bu Genelgenin A bölümünün ilgili maddeleri uygulanacak; 4. madde ise gidecekleri güzergâhlar doğrultusunda uygulanmasına,
C. TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ YAPACAK ŞOFÖRLER
1. Türk şoförlerin bu Genelgenin B bölümü 3. maddesi (a) fıkrası uyarınca ev karantinasında kalmaları gereken süreyi tamamlamadıklarının tespit edilmesi halinde çıkışlarına izin verilmemesine,
2. Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına geldiklerinde beraberlerinde maske, dezenfektan malzemeleri, uzun süre yetecek gıda maddesi bulundurmaları istenecek ayrıca şoförlere varış ülkelerinde ve güzergâh boyunca kimseyle temas etmeden, sosyal mesafeyi koruyarak iletişim kurması ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmeleri konusunda uyarıda bulunulabilmesine,
3. Yabancı şoförlerin çıkışlarında, Genelgede belirtilen kurallara uyup uymadığı kontrol edilecek, kurallara uyulmadığı tespit edilir ise İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından cezai işlem uygulanıp yurda tekrar girişleri engellenmesine,
D. RO-RO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR
1. Ro-Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilmesine,
2. Gemilere binmesi 1. maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilmesine,
3. Ülkemize Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

kaynak : http://www.ezine.gov.tr/ezine-ilce-umumi-hifzissihha-kurul-kararlari-4h