Ezine Abdurrahman Bey Camii, Osmanlı camilerinin ilk örneklerinden olması bakımından önemlidir. Orhan Gazi döneminden kalmış, II.Sultan Mahmut döneminde yenilenmiştir.

Ezine Abdurrahman Bey Camii, Osmanlı camilerinin ilk örneklerinden olması bakımından oldukça önemlidir. Orhan Gazi döneminden kalan Cami, II.Sultan Mahmut döneminde yenilenmiştir.
Yalın, moloz taştan, alçak ve kalın duvarları ve tavanını 4 mermer sütün taşımaktadır.