Ezine’nin Tarihi, Geçmişi

Ezine'nin tarihine bakacak olursak, ilk kuruluş zamanı Danişmend Oğulları dönemine rastlamaktadır.Ezine adını ilk kez cu...

Ezine Abdurrahman Bey Camii

Ezine Abdurrahman Bey Camii, Osmanlı camilerinin ilk örneklerinden olması bakımından önemlidir. Orhan Gazi döneminden ka...