Taş Mektep

Ezine'nin Biga Sancağından ayrılmasından sonra ilçeye Belediye kazandırılmıştır. Taş Mektep, Ezine Belediyesi'nin hizmet...

Ezine’nin Tarihi, Geçmişi

Ezine'nin tarihine bakacak olursak, ilk kuruluş zamanı Danişmend Oğulları dönemine rastlamaktadır.Ezine adını ilk kez cu...

Ezine Abdurrahman Bey Camii

Ezine Abdurrahman Bey Camii, Osmanlı camilerinin ilk örneklerinden olması bakımından önemlidir. Orhan Gazi döneminden ka...

Alexandreia Troas Antik Kenti

Ezine tarihinde büyük bir öneme sahip olan Alexandreia Troas Antik Kenti yaklaşık 22km uzaklıkta olan Dalyan Köyü'nde, M...